Kategorie
Ogłoszenia

Якщо ви шукаєте квартиру для оренди в Польщі, вам потрібно знати свої права як орендаря

Якщо ви шукаєте квартиру для оренди в Польщі, вам потрібно знати свої права як орендаря /
Jeśli szukasz mieszkania do wynajęcia w Polsce, musisz znać swoje prawa lokatorskie

(tekst po polsku niżej)

У Польщі оренда квартир регулюється Цивільним кодексом і Законом про захист прав орендарів, житлових ресурсів Комуни і поправкою до Цивільного кодексу. Зняти квартиру можна як у муніципалітеті, так і у приватних осіб.

Польське законодавство виділяє кілька варіантів договору оренди, це:

 • договір оренди житла,
 • договір оказіональної оренди житла,
 • договір інституційної оренди житла (від підприємства-орендодавця).

Нижче ви знайдете інформацію, характерну для всіх договорів оренди квартир від приватних осіб:

1) Сплата гарантійного внеску орендарем. Це не обов’язковий, але дуже популярний елемент договору. Можна домовитися з власником квартири про сплату гарантійного внеску частинами.
2) Договір оренди:

 • повинний бути укладені в письмовій формі,
 • за користування приміщенням орендодавцю повинна бути сплачена орендна плата.

3) Плата за оренду може містити всі витрати, але не обов’язково, іноді доведеться окремо укладати договір на поставку електроенергії, інтернету або газу в квартиру.

4) Стан квартири на момент підписання договору повинен бути задокументований актом приймання-передачі, в якому буде вказано все обладнання в квартирі і перераховані будь-які дефекти (рекомендуємо сфотографувати приміщення і пошкоджені елементи).

5) Орендар, відповідно до закону, зобов’язаний утримувати помешкання і всі приміщення, якими він має право користуватися, в належному технічному і гігієнічно-санітарному стані, визначеному окремими регламентами, і дотримуватися комунального громадського порядку.

6) Орендар також зобов’язаний піклуватися і захищати від пошкоджень або руйнувань частини будинку, призначені для загального користування, такі як пасажирські ліфти, сходи, коридори, сміттєзбірні камери, сміттєпроводи, комори та інші підсобні приміщення та околиці будівлі.

7) Договір оренди може бути укладений на певний або невизначений термін.

8) Термін повідомлення про розірвання договору оренди на невизначений термін становить, як правило, 1 місяць (в ситуації, коли ви сплачуєте орендну плату щомісяця) і 3 місяці (при сплаті орендної плати на більш тривалий період часу).

9) Термін повідомлення про розірвання договору оренди на невизначений термін може регулюватися в договорі, закон не містить встановлених строків повідомлення про такий договір, а значить, іноді доводиться платити орендну плату до закінчення договору.

10) Якщо в приміщенні виявлені дефекти, які загрожують вашому життю або здоров’ю, такі як грибок, несправна електротехнічна або газова установка, ви можете розірвати договір без дотримання терміну повідомлення.

11) Не можна здавати приміщення в оренду третій особі без згоди власника приміщення.

12) Під час епідемічного стану COVID-19 забороняється виконувати судові рішення про виселення.

13) Виселення не може проводитися в зимовий період, з 1 листопада по 31 березня.

14) У разі, якщо дана особа не має права на будь-яке приміщення для заміни, вагітна жінка, дитина, недієздатна особа та її опікуни та особи, які проживають разом з нею, прикута до ліжка особа, особа, яка має право на пенсію за польськими правилами, зареєстрований безробітний не може бути виселений, якщо у нього немає достатніх коштів для самостійного задоволення своїх житлових потреб.

15) З моменту заселення, ви отримуєте право вільно користуватися квартирою, а також захищені так, ніби ви є власником квартири – без вашої згоди власник квартири не може зайти в квартиру (за винятком виняткових ситуацій, коли він може це зробити в присутності поліції або пожежної охорони), не може поселити нікого іншого, він не може поміняти замки або забрати ваші речі – у випадку загрози ви можете викликати поліцію або скласти позов до суду, в якому ви будете вимагати припинення порушення ваших прав.

Договір оказіональної оренди житла:

 1. Укладається з фізичною особою,
 2. Укладається на визначений період,
 3. Повинен бути укладений в письмовій формі,
 4. Повинен бути поданий в податкову службу орендодавцем,
 5. Його ключовим елементом є заява подана орендарем до нотаріуса, в якій йдеться, що орендарю буде куди переселитись після звільнення квартири, і згода особи з законним правом власності на це житло (зазвичай подається до нотаріуса),
 6. Договір оказіональної оренди житла дозволяє в будь-який час виселити вас з квартири і не захищає вас так само, як звичайний договір оренди,
 7. Якщо у вас немає житла для переселення і ніхто не може надати вам його, укласти цей договір не вдасться.

Договір інституційної оренди житла (від підприємства-орендодавця):

 1. Укладається з юридичною особою (фірмою, компанією), що веде господарську діяльність у сфері оренди приміщень,
 2. укладається на визначений період,
 3. Повинен бути укладений в письмовій формі,
 4. Його ключовим елементом є подана орендарем до нотаріуса заява, у якій чітко підкреслено розуміння орендарем, що після виселення з квартири по закінченню терміну договору, йому не належить право на альтернативне або тимчасове житло,
 5. У разі виселення з цього житла власнику не доведеться турбуватися про те, чи є у вас можливість знайти інше місце проживання.

Пам’ятайте, що організації допомоги безкоштовно допоможуть вам зв’язатися з адвокатом, який допоможе вам вирішити проблему, пов’язану з орендою квартири в Польщі. Правова допомога часто надається біженцям безкоштовно. Якщо ви шукаєте юридичну підтримку при оренді квартири, ви також можете зв’язатися з нами, ми допоможемо вам безкоштовно або постараємося знайти адвоката, який проконсультує вас по вашій справі.

Ви можете написати нам в Messenger або по електронній пошті: czerwoni.zarzad@gmail.com.

Інші організації, які можуть вам допомогти:

Po polsku

Jeśli szukasz mieszkania do wynajęcia w Polsce, musisz znać swoje prawa lokatorskie.

W Polsce najem mieszkań regulowany jest przez Kodeks Cywilny oraz Ustawę o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego. Mieszkanie możesz wynająć zarówno od Gminy jak i od osób prywatnych.

Polskie prawo wyróżnia kilka opcji umowy najmu, są to:

 • umowa najmu lokalu mieszkalnego,
 • umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego,
 • umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego.

Poniżej znajdziesz informacje charakterystyczne dla wszystkich umów najmu mieszkania od osób prywatnych:

1) Powszechną praktyką jest zabezpieczanie się przez wynajmujących obowiązkiem wpłacenia kaucji przez najemcę. Nie jest to obowiązkowy element umowy ale pojawia się niemal w każdej. Możesz porozumieć się z właścicielem mieszkania co do wpłacenia kaucji w ratach.

2) Umowa najmu lokalu:

 • powinna zostać zawarta w formie pisemnej,
 • za używanie lokalu należy płacić wynajmującemu czynsz.

3) czynsz może zawierać w sobie wszystkie koszty ale nie musi, czasem to Ty będziesz musiał/musiała zawrzeć umowę o dostawę prądu, Internetu czy gazu do mieszkania,

4) stan mieszkania w chwili wydania go przez właściciela należy udokumentować protokołem odbiorczym, w którym wskazane będą wszystkie sprzęty znajdujące się w mieszkaniu oraz wymienione zostaną ewentualne usterki (zalecamy zrobić zdjęcia lokalu i uszkodzonych elementów),

5) najemca zgodnie z prawem jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.

6) najemca jest także zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

7) umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony,

8 ) okres wypowiedzenia umowy najmu na czas nieoznaczony to co do zasady 1 miesiąc – w sytuacji gdy płacisz czynsz co miesiąc oraz 3 miesiące, gdy płacisz czynsz za dłuższy okres czasu,

9) okres wypowiedzenia umowy najmu na czas nieoznaczony może zostać uregulowany w umowie, prawo nie zawiera ustawowych terminów wypowiedzenia takiej umowy, a co za tym idzie czasem trzeba płacić czynsz, aż do końca trwania umowy,

10) jeśli w lokalu ujawnią się wady, które zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu, takie jak grzyb, wadliwa instalacja elektryczna lub gazowa, może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

11) nie możesz wynająć lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela lokalu,

12) w okresie stanu epidemii COVID – 19 zabronione jest wykonywanie wyroków sądowych eksmisji,

13) eksmisji nie można przeprowadzić w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca,

14) w przypadku, gdy dana osoba nie ma prawa do żadnego lokalu zastępczego nie można poddać eksmisji kobiety w ciąży, dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej i jej opiekunów oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, osoby obłożnie chorej, osoby uprawnionej do emerytury lub renty w oparciu o polskie przepisy, zarejestrowanej osoby bezrobotnej, chyba że ma wystarczające środki pieniężne do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych,

15) od chwili objęcia mieszkania Twoje prawo do swobodnego używania go i nienaruszania go przez kogokolwiek jest chronione tak samo jakbyś był/była właścicielem mieszkania – bez Twojej zgody właściciel mieszkania nie może wejść do lokalu (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy może to zrobić w obecności policji lub straży pożarnej), nie może dokwaterować do mieszkania nikogo innego, nie może także zmienić zamków lub zabierać Twoich rzeczy – możesz w każdej sytuacji zagrożenia wezwać policję lub skierować pozew do sądu, w którym będziesz domagać się zaprzestania naruszania Twoich praw.

Umowa najmu okazjonalnego:

 1. zawierana jest z osobą prywatną,
 2. zawierana jest tylko na czas oznaczony,
 3. musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 4. musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego przez wynajmującego,
 5. jej kluczowym elementem jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu złożone przez najemcę przed notariuszem, wskazanie lokalu zastępczego, w którym najemca będzie mógł zamieszkać po opróżnieniu mieszkania oraz zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu (najczęściej złożoną przed notariuszem),
 6. umowa najmu okazjonalnego umożliwia więc każdorazowe przeprowadzenie eksmisji z lokalu mieszkalnego i nie chroni Cię w taki sam sposób jak zwykła umowa najmu,
 7. jeśli nie masz lokalu zastępczego ani nikt nie może Ci takiego zapewnić, zawarcie tej umowy nie będzie możliwe.

Umowa najmu instytucjonalnego:

 1. zawierana jest z przedsiębiorcą (firmą, spółką) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali,
 2. zawierana jest tylko na czas oznaczony,
 3. musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 4. jej kluczowym elementem jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu złożone przez najemcę przed notariuszem oraz wyraźnym wskazaniem, że najemca przyjmuje do wiadomości, iż lokal zastępczy lub tymczasowy po eksmisji mu nie przysługuje.
 5. W razie eksmisji z tego lokalu właściciel nie musi więc martwić się tym, czy masz możliwość znalezienia innego miejsca zamieszkania.

Pamiętaj, że organizacje pomocowe nieodpłatnie pomagają skontaktować się z prawnikiem, który pomoże w rozwiązaniu problemu związanego z najmem mieszkania w Polsce. Pomoc prawna często jest świadczona dla uchodźców nieodpłatnie. Jeśli szukasz wsparcia prawnego przy najmie mieszkania możesz skontaktować się również z nami, pomożemy Ci bezpłatnie albo postaramy się znaleźć prawnika, który doradzi Ci w Twojej sprawie.

Możecie napisać do nas na Messengerze lub na email: czerwoni.zarzad@gmail.com.

Inne organizacje, które mogą wam pomóc:

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz