Kategorie
Publicystyka

139. rocznica śmierci Karola Marksa

139 lat temu w Londynie zmarł Karol Marks – filozof, ekonomista, historyk, dziennikarz i rewolucjonista. Autor dzieł takich jak m.in. “Manifest Komunistyczny”, “Kapitał” czy “Krytyka programu gotajskiego”.

Karol we współpracy ze swoim przyjacielem i wieloletnim współpracownikiem Fryderykiem Engelsem stworzył koncepcje materializmu dialektycznego na bazie, ktorej powstały teorie socjalizmu naukowowego, walki klas, społeczeństw klasowych i materializmu historycznego.

Dorobek ten znany jako marksizm zapisał sie na kartach historii jako jedna z najbardziej wpływowych współcześnie idei. Teorie Marksa zainspirowały miliony ludzi do walki o lepszy byt. Inspirowały myślicieli do dogłębnej krytyki kapitalizmu, postrzegania świata w sposób materialistyczny, dialektyczny i krytyczny.

Przede wszystkim jednak, co wyróżnia ideologie Marksa to skupienie na pracownikach. To właśnie w ludziach pracujących na swoje utrzymanie Marks widział siłę, która jest w stanie zmienić świat na lepsze.

Ten wielki filozof zobaczył jak mali są wielcy myśliciele bez świata tworzonego przez robotnice, robotników, lekarzy, nauczycielki, pisarzy – wszystkich pracujących ludzi na świecie. Jego celem było dać ludowi narzędzia teoretyczne do zmiany świata na lepsze.

„Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”

– Karol Marks

Dodaj komentarz