Kategorie
Publicystyka

204. rocznica urodzin Karola Marksa

204 lata temu w Trewirze przyszedł na świat najsłynniejszy teoretyk lewicowy, twórca m. in. materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, Karol Marks.

Wraz ze swoim przyjacielem, Fryderykiem Engelsem, w 1848 roku opublikowali wspólnie fundamentalne dzieło dla rozwoju międzynarodowego ruchu robotniczego, Manifest Komunistyczny. Marks jest również znany ze swojego życiowego dzieła, Kapitału, opublikowanego w 3 tomach, w tym pierwszego za jego życia w 1867 roku oraz dwóch pozostałych, wydanych już pośmiertnie przez Engelsa (1885 i 1894), pod nazwiskiem Marksa, na podstawie notatek pozostawionych przez filozofa z Trewiru.

Zdecydowana większość organizacji i środowisk lewicowych na całym świecie, czerpie z dokonań Marksa, w tym również My, jako „Czerwoni”. Niech żyje międzynarodowa solidarność ludzi pracy!

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz