Program polityczny Czerwonych

Program polityczny organizacji Czerwoni jest aktualnie przygotowywany przez Komisję Programową.

Komisja Programowa to rada zadaniowa złożona z osób członkowskich zrzeszonych w Czerwonych, które zadeklarowały chęć współtworzenia przyszłych programów politycznych oraz deklaracji programowej. Pracę Komisji nadzoruje Komitet Wykonawczy Czerwonych, pełniący funkcję zarządu Stowarzyszenia.

Obecnie Komisja Programowa pracuje nad treścią deklaracji programowej, którą staramy się pisać tak, by była aktualna na przynajmniej kilka najbliższych sezonów wyborczych w Polsce. W skrócie, projekt deklaracji ideowej to rozwiązania, które mogą przybliżyć Polskę do socjalizmu, kiedy zostaną wprowadzone.

W dokumencie tym inspirujemy się marksizmem jako dorobkiem analiz społeczno-ekonomicznych, pozwalającym dostrzec, że jedyna, pozytywna dla Obywateli i Obywatelek przyszłość, leży w odejściu od kapitalizmu.

Deklaracja programowa pisana jest z myślą o wszystkich ludziach pracy, dlatego też uwzględniamy w niej interesy pracowników i pracownic ogółem, ale także zdajemy sobie sprawę, że osoby pracujące to zróżnicowana grupa, z różnymi potrzebami pomimo wspólnych interesów.

Dlatego też uwzględniamy w projekcie deklaracji programowej interesy osób pracujących na roli, kobiet i innych osób niemęskich, mniejszości seksualnych, mniejszości etnicznych i narodowych (także mniejszości śląskiej czy kaszubskiej), pracowników ochrony zdrowia, osób pracujących w oświacie, osób uczących się, emerytów i rencistów oraz wiele innych grup.

Dokument ten ma na celu nakreślić strategię polityczną, która zjednoczy w swoich interesach wszystkich ludzi pracy. Problemy są różne, ale wróg jeden – kapitalizm!

Zanim nasz program polityczny powstanie, zachęcamy do zapoznania się z naszą deklaracją ideową i stanowiskami organizacji w różnych aktualnych sprawach: