Kategorie
Publicystyka

MTS w sprawie Izraela

Izraelskie ludobójstwo na Palestyńczykach w strefie Gazy trwa już przeszło 3 miesiące. Na całym świecie oddolne ruchy społeczne masowo wyrażają swoją solidarność z Palestyńczykami. Pomimo ogromnego zaangażowania, zebranych funduszy i poświęcenia dziesiątek dziennikarzy i medyków Izrael pod milczącym przyzwoleniem światowych mocarstw kontynuuje swoją wojnę przeciwko ludności palestyńskiej.

29 grudnia 2023 roku w celu ochrony mieszkańców Gazy, rząd Republiki Południowej Afryki wniósł sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, oskarżając Izrael o naruszenie „Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa” z 1948 roku. Rząd Izraela odpowiedział, że wydeleguje swoją reprezentację do obrony przed MTS. Tydzień temu sędziowie MTS przesłuchali prawników z RPA i Izraela.

CZYM JEST MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI?

Jak możemy przeczytać na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie:

„Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ. Został on ustanowiony podczas konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Trybunał rozpoczął swoją działalność w 1946 roku, zastępując Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który funkcjonował od 1922 roku. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”[1].

Trybunał składa się z 15 niezależnych sędziów wybieranych na kadencję 9 lat przez Zgromadzenie Narodowe ONZ oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ. Naczelnymi zadaniami MTS są rozstrzyganie sporów między państwami oraz wydawanie opinii doradczych. Wg. Artykułu 94 Karty Narodów Zjednoczonych „MTS orzeka zgodnie z prawem międzynarodowym. Podstawy orzekania są uregulowane w art. 38 Statutu MTS. Są to: umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa”[2].

KONWENCJA W SPRAWIE LUDOBÓJSTWA

„Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa” to uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku w Paryżu konwencja międzynarodowa regulująca postępowanie ONZ w sytuacji zaistnienia ludobójstwa. Weszła w życie 12 stycznia 1951 roku.

Konwencja definiuje ludobójstwo: „W rozumieniu niniejszej Konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”[3].

Zarówno RPA jak i Izrael ratyfikowały ową konwencję.

O CO RPA OSKARŻA IZRAEL?

W 84 stronicowym wniosku złożonym Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, rząd RPA oskarża Izrael o działania ludobójcze w Strefie Gazy mające na celu zniszczyć część narodu palestyńskiego.

RPA wnioskuje o natychmiastowe wdrożenie środków tymczasowych mających ochronić życia palestyńskich cywili.

W czwartek 11 stycznia przedstawiciele RPA przedstawili swoje zarzuty względem Izraela w przesłuchaniu przed MTS. Adila Hassim, jedna z adwokatek RPA przedstawiła 5 głównych działań ludobójczych Izraela:

  1. Masowe zabójstwa Palestyńczyków
  2. Sprawianie fizycznego i psychicznego cierpienia
  3. Wymuszone przesiedlenia, zablokowanie dostępu do żywności i picia oraz stworzenie warunków uniemożliwiających uzyskanie odzieży i schronienia w odpowiednich warunkach
  4. Wyniszczanie systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy
  5. Uniemożliwianie narodzin palestyńskich dzieci

Wszystkie zarzuty zostały poparte dowodami w formie nagrań, zdjęć oraz raportów międzynarodowych organizacji humanitarnych (m.in. Humans Rights Watch)[4].

JAK REŻIM IZRAELSKI PRÓBUJE SIĘ „BRONIĆ”?

W piątek 12 stycznia 2024 roku przedstawiciele Izraela zostali wysłuchani przez MTS. Brytyjski prawnik Malcolm Shaw podjął próbę obrony Izraela przed zarzutami o ludobójstwo.

Jednym z głównych punktów izraelskiej obrony jest „prawo do obrony własnej”, które przysługuje Izraelowi przeciwko Hamasowi. Wg. Izraela wniosek o podjęcie środków tymczasowych jest próbą odebrania tego prawa przez RPA. Jednakże już w 2003 roku MTS oznajmił, że „siła okupująca nie ma prawa do obrony własnej” w sprawie wybudowania przez Izrael muru separacyjnego na granicy z okupowanym Zachodnim Brzegiem. Izrael samego siebie nie uznaje za siłę okupującą, jednakże nigdy nie zaprzestał kontrolowania Gazy pod względem ekonomicznym i terytorialnym.

Odnośnie oskarżeń o intencje ludobójcze izraelski zespół prawny odrzucił zarzuty RPA jako oparte o „przypadkowe twierdzenia”. Z opinią tą nie zgodził się pracownik Humans Rights Watch, Akshaya Kumar, który podkreślił, że wiele z bezpośrednich nawoływań do ludobójstwa padło z ust izraelskiego premiera, ministrów i wysoko postawionych urzędników i wojskowych.

Na oskarżenia o działania ludobójcze Izrael powielał kłamstwa o rzekomych „ludzkich tarczach Hamasu”. Ten propagandowy wytrych Izraela nie tylko nie ma związku z rzeczywistością, ale i został wielokrotnie obnażony. Izrael od miesięcy regularnie bombarduje osiedla mieszkalne, szkoły i szpitale w Gazie nie mając dowodów na obecność działaczy Hamasu w okolicy. Ponadto takie działania nie byłyby legalne, nawet zakładając, że na każdym rogu w Gazie „czyha bojownik Hamasu” – działania zbrojne przeciwko ludności cywilnej to zbrodnia wojenna[5][6].

CO DALEJ?

Dwudniowe przesłuchanie przedstawicieli RPA i Izraela zakończyło się w zeszłym tygodniu. Na ostateczny werdykt w sprawie możemy czekać nawet do kilku lat. Jednakże w przeciągu następnych tygodni powinniśmy usłyszeć stanowisko MTS w sprawie wprowadzenia środków tymczasowych.

Izrael oczywiście mógłby werdykt o wprowadzeniu owych środków zignorować — nie byłby to pierwszy przypadek w historii, gdzie państwo to łamie międzynarodowe prawo. Zwycięstwo RPA byłoby jednak ogromnym ciosem dyplomatycznym i ideologicznym wymierzonym w syjonistyczny reżim[7].


[1] Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, https://www.unic.un.org.pl/mts/

[2] Karta Narodów Zjednoczonych, https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php

[3]Konwencja W Sprawie Zapobiegania I Karania Zbrodni Ludobójstwa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948a.html

[4] S. Lawal, What is South Africa’s five-point ICJ argument against Israel?, https://www.aljazeera.com/news/2024/1/12/icj-genocide-case-south-africas-five-point-argument-against-israel

[5] S. Lawal, ICJ genocide case: What are Israel’s arguments and do they hold up?, https://www.aljazeera.com/news/2024/1/12/icj-genocide-case-what-are-israels-main-arguments

[6] K. Hearst, War on Gaza: Israel blames Hamas for 23,000 Palestinian deaths at ICJ, https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-israel-second-day-south-africa-genocide-case-icj-hearing

[7] War on Gaza: What happens after ICJ hearings?, https://www.middleeasteye.net/news/war-on-gaza-what-happens-after-icj-hearings

Dodaj komentarz