Kategorie
Publicystyka

Neokolonializm w XXI wieku

Wielu ludzi uważa, że kolonializm skończył się już w ubiegłym wieku, kiedy duża część państw obleganych przez imperia uzyskała niepodległość bądź autonomię. Skutki takowego można jednak odczuć wyraźnie w krajach, które trwały pod jarzmem imperiów. Borykają się one z trudnościami ekonomicznymi, skrajną biedą oraz ciągłym wyzyskiem ze strony swoich uprzednich kolonizatorów – neokolonializmem.

Kapitalistyczny imperializm prowadzi bezpośrednio do zniewolenia ludów rdzennych i narzucania własnego dyktatu kapitału nad narodami, które powinny być w stanie rozporządzać sobą same.

Doskonałym przykładem tego jest Puerto Rico, dosięgnięte przez siły imperialne Stanów Zjednoczonych. Stany, narzucając swój dyktat korporacji i dzikiego kapitalizmu, zniszczyły możliwość samostanowienia małej wysepki. Wprowadzone molochy pokroju Walmart zabiły lokalne, drobne sklepy, jednocześnie stawiając ekonomię państwa pod ścianą wyzysku i zasilania wolnego rynku USA.

Neokolonialne piętno odciska również narzucenie praw przez Stany Zjednoczone. Nielegalne stały się ruchy dążące do niepodległości wyspy, co pokazuje, jak imperializm dalej żyje pośród państw kapitalistycznych. Naród nosi kajdany nałożone przez większe państwo, stojące eksploatacją innych, darzące się epitetem “ziemi wolnych”

Zamykane były państwowe szkoły, szpitale, uzależniając biedniejszych mieszkańców od prywaciarstwa. Przez to, ludzie którzy mogą, uciekają z wyspy , aby co to bogatsi mogli wykupywać na drobnej wyspie ziemię, mogącą należeć do ludu.

USA nie jest krajem wolności. Ze swoimi tendencjami neoliberalnymi stanowi zagrożenie dla krajów rozwijających się. Pokazuje to, jak bardzo kapitalizm, a także idący wraz z nim w parze imperializm oraz neokolonializm trzyma się dobrze i nadal istnieje. Ziemia nigdy nie powinna być własnością na sprzedaż, albowiem każdy człowiek ma prawo do posiadania dachu nad głową, dobrego standardu życia, a każdy naród powinien móc się samo stanowić.

Wyzysk ze strony państw kapitalistycznych wyniszcza możliwość życia w państwach podległych. Musimy walczyć z wyzyskiem i stawiać pod trybunał kolonialistów — niszczycieli wolności ludów pracy.

Dodaj komentarz