O stowarzyszeniu Czerwoni

Kim są Czerwoni?

Czerwoni to organizacja socjalistyczna, zrzeszająca osoby pragnące pracować na rzecz rozwoju i promocji idei socjalizmu, wolności, demokracji, równości, wspólnoty, patriotyzmu, feminizmu, antykapitalizmu, antyimperializmu i internacjonalizmu. Nasze ideały są szczegółowo opisane w deklaracji ideowej.

Jesteśmy organizacją w pełni demokratyczną, działającą na podstawie statutu. Jesteśmy w trakcie rejestracji jako stowarzyszenie.

Logo Czerwonych z podpisem

Stowarzyszenie Czerwoni

W roku 2023 planujemy zarejestrować stowarzyszenie Czerwoni, które pomoże socjalistom i socjalistkom zrzeszonym w organizacji zintensyfikować działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej. Chcemy wykorzystać status oficjalnie zarejestrowanej organizacji pozarządowej w celu zwiększenia możliwości naszego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Zasady organizacji Czerwoni

Czerwoni są organizacją szanującą zasady demokracji. Wśród progresywnych i równościowych rozwiązań statutowych stowarzyszenia znalazły się parytety dla osób niemęskich, głosowania z wykorzystaniem metody Bordy oraz możliwość uczestniczenia w pracach Rad Zadaniowych stowarzyszenia dla osób spoza Czerwonych, co ma na celu włączanie w dialog grup i społeczności, których realnie dotyczą problemy poruszane przez organizację – bez wymuszania na kimkolwiek lojalności czy przynależności. Czerwoni planują także dalsze eksperymentowanie z nowoczesnymi formami demokracji, umożliwiając członkom i członkiniom tajne głosowania online, a także planując wykorzystanie metod demokracji deliberatywnej do wypracowywania stanowisk na złożone tematy.

Co robimy?

Jako organizacja socjalistyczna, nie teoretyzujemy tylko o bliżej nieokreślonej przyszłości. Przede wszystkim działamy! Współpracujemy ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami lokatorskimi oraz innymi lewicowymi organizacjami politycznymi, podobnymi do naszej.

Osoby zrzeszone w Czerwonych mają także ogromną dowolność w podejmowaniu się inicjatyw wedle własnych zainteresowań. Na tym gruncie narodził się chociażby Front Feministyczny – zrzeszający nie-męskie osoby członkowskie Czerwonych wokół problematyki feminizmu i szeroko pojętej walki z patriarchatem. Na identycznych zasadach powstała też Ofensywa Klimatyczna, która zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, kwestiami kryzysu klimatycznego, edukacją o zależnościach pomiędzy kapitalizmem a niszczeniem środowiska naturalnego czy proekologicznymi akcjami w terenie.

Zależy nam na budowie socjalistycznej sieci powiązanych ze sobą organizacji i inicjatyw, stąd chętnie współpracujemy z innymi organizacjami socjalistycznymi, a także zachęcamy nasze osoby członkowskie do zakładania własnych Rad Zadaniowych, analogicznych do wyżej wspomnianych. Stąd, jeżeli nie zauważyłaś/zauważyłeś wyżej interesującej cię dziedziny, którą uważasz za istotny element socjalistycznej działalności, nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować swoje marzenia i otworzyć nowy front walki w Czerwonych!

Kogo znajdziesz w Czerwonych?

Jesteśmy środowiskiem zrzeszającym możliwie szerokie grono osób o poglądach socjalistycznych. Znajdziecie u nas przekrój od marksistów po demokratycznych socjalistów. Jeżeli jesteś osobą, która zgadza się z tym, że należy odejść od kapitalizmu i budować socjalizm, że należy walczyć o równouprawnienie ludzi bez względu na ich płeć, pochodzenie, wyznanie i orientację seksualną, że należy walczyć z faszyzmem, że klasa pracująca powinna nie tylko mieć głos, ale przede wszystkim rządzić – jesteś mile widziana/widziany w naszym Stowarzyszeniu.

„Socjalizm to dla mnie przede wszystkim rozwiązanie trapiącego ludzkość od tysiącleci problemu nierówności szans wynikającego z klasowego charakteru społeczeństw, w których żyjemy i tych znanych nam z kart podręczników. Socjalizm toczący przez wieki bój o znalezienie odpowiedniego wyrazu, uzyskał swą najwyższą formę teoretyczną w pismach Engelsa, Marksa i ich następców. To właśnie ojcowie marksizmu postawili socjalizm twardo na ziemi, przez zwrócenie uwagi na zależność kształtu społeczeństwa od warunków materialnych i przyznanie kierowniczej roli zmian najliczniejszej części społeczeństwa – ludowi pracującemu.”

– tow. Mateusz

Jak powstali Czerwoni?

17 lutego 2022 roku Czerwona Młodzież rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym więzi z Polską Partią Socjalistyczną, jednocześnie powołując nieformalną grupę zrzeszającą dotychczasowych członków i członkinie Organizacji Młodzieżowej PPS pod nazwą „Czerwona Młodzież”. 8 kwietnia organizacja zmieniła nazwę na “Czerwoni” oraz zniosła górną granicę wiekową przynależności.

Odejście z Polskiej Partii Socjalistycznej było następstwem wydarzeń z 14 grudnia 2021, kiedy senator Wojciech Konieczny dokonał puczu, w nielegalny sposób przyjmując do partii neoliberalnych polityków uciekających z Nowej Lewicy – posła Andrzeja Rozenka i posłankę Joannę Senyszyn, a także zawiązując “koło parlamentarne PPS”, którego skład weszli, oprócz wymienionych, także wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska – Stanecka i poseł Robert Kwiatkowski.

Pucz Koniecznego został szybko zaakceptowany i pochwalony przez Radę Naczelną PPS, a władze partii zdecydowały się na czystki – rozwiązano zespół prasowy, złożony głównie z młodych działaczy oraz zabroniono udziału w zbliżającym się kongresie partii największej i najbardziej krytycznej wobec poczynań senatora Koniecznego organizacji łódzkiej PPS. “Młodzi”, zniechęceni bezideowością nowych partyjnych nabytków, antydemokratycznym zagraniom kierownictwa partii oraz skrajnym oportunizmem starszych działaczy postanowili więc działać na własną rękę. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj oraz tutaj.