Kategorie
Publicystyka

Rocznica śmierci Róży Luksemburg

Dziś mijają 103 lata od śmierci Róży Luksemburg, bestialsko zamordowanej przez niemiecki Freikorps. Mimo krytycznego podejścia do niektórych frakcji PPS, jej wkład w teorię ekonomii oraz działalność na rzecz emancypacji mas pracujących, budzi podziw wielu osób również i dziś. Chciała za wszelką cenę uniknąć wybuchu I wojny światowej – była pacyfistką.

Uważała, że nacjonalizm jest fałszywym sposobem identyfikacji społecznej, który to prowadzi koniec końców do wojen. Z kolei, konflikty zbrojne, nacjonalizm, militaryzm oraz imperializm służą jedynie klasom posiadającym, które to mogą dzięki temu dzielić społeczeństwa, a przez to utrzymywać swoją dominację. To właśnie w „Akumulacji kapitału” dogłębnie zbadała imperializm.

Luksemburg mocno wierzyła w niezależną inicjatywę i w to, że robotnicy mogą uczyć się na własnych doświadczeniach i organizować w sposób demokratyczny. Promowała strajki generalne jako najlepszą formę rewolucji proletariackiej, co również stawiało ją w opozycji do tych socjalistów, którzy całkowicie wierzyli w ostrożne podejście wyborcze.
Głosiła, że ​​kapitalizm nieuchronnie upadnie na skutek własnych kryzysów.

Popierała samoorganizację, ale nie partię awangardową, zbudowaną na bazie centralizmu demokratycznego, ponieważ wierzyła, że ​​robotnicy spontanicznie stworzą świadomość klasową. Była wielką rewolucjonistką i inspiracją, zwłaszcza dla wszystkich ludzi ze zmarginalizowanych środowisk. Była także dobrą marksistką i jedną z nielicznych postaci lewicy, o której prawie wszyscy mają pozytywną opinię.

Opowiadała się za pluralizmem, wolnością poglądów i prasy. Akcentowała konieczność wprowadzenia równości płci w wielu aspektach. Jej słynne słowa brzmią: „Nie ma prawdziwego socjalizmu bez demokracji, tak jak nie ma prawdziwej demokracji bez socjalizmu”.

Precz z wojną, nacjonalizmem i imperializmem! Niech żyje wolny lud pracujący wsi i miast!

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz