Kategorie
Stanowiska

Sprzeciwiamy się Lex Czarnek 2.0

Lex Czarnek 2.0 uderza w same fundamenty tego, co czyni system edukacji wolnym i przystępnym. Zredukowanie udziału zewnętrznych organizacji i inicjatyw w procesie kształcenia to droga do stworzenia toku edukacji podporządkowanemu partii rządzącej. Nie można dopuścić do indoktrynacji i szerzenia propagandy w szkołach. Wszyscy przeciw Lex Czarnek 2.0!

APEL DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ O WETO DLA USTAWY LEX CZARNEK 2.0

1 grudnia 2022 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, znaną szerzej jako Lex Czarnek 2.0. Jest to smutny dzień dla polskiej oświaty, ponieważ od dziś grozi jej całkowita utrata niezależności względem władzy centralnej i zindoktrynowanie toku nauczania.

My, środowiska młodzieżowe i nasi sojusznicy z całego kraju połączone wspólną troską o dobro polskiej edukacji stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom centralizacji polskiej oświaty w sposób proponowany pierwotnie przez ministra Przemysława Czarnka, a teraz w ramach projektu poselskiego. Uważamy, że zmiany zawarte w projekcie uniemożliwią swobodną wymianę spojrzeń wtoku nauczania i zmienią szkołę w miejsce, gdzie dopuszczalny jest tylko jeden światopogląd.

Projekt poselski ma na celu pozbawić polskie szkoły samorządności. Młodzież może odpowiednio rozwijać się wyłącznie w placówkach wolnych od rządowej ingerencji, prowadzącej do ideologizacji nauki zgodnie z doktryną obecnie rządzącego ugrupowania. Nauka powinna opierać się wyłącznie na faktach i zasadzie obiektywizmu, a nie na opiniach i frazesach osób związanych z władzą.

Dlatego, naszym zdaniem, projekt ten, tak jak jego poprzednik, powinien zostać zawetowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Wspólnie mówimy stanowcze NIE centralizacji szkół!

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz