Kategorie
Publicystyka

Kapitalizm a alkoholizm

W Polsce aż 2.5 miliona osób nadużywa alkoholu. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Wychowywanie się w rodzinie, gdzie nadużywany jest alkohol, doprowadza do powstania syndromu DDA – dorosłego dziecka alkoholika. Szacuje się, że aż 15% osób dorosłych zamieszkujących Polskę może mieć syndrom DDA. Osoby z tym syndromem mają również większą szansę na wpadnięcie samemu w problemy alkoholowe.