Kategorie
Publicystyka

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych obchodzony jest corocznie 20 listopada od 1999 roku. 

Ma on na celu upamiętnienie i nagłośnienie zabójstw na tle transfobicznym, a także zwrócenie uwagi na ciągłe prześladowania, z którymi spotykają się osoby transpłciowe. 

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych [1]

Pierwszy raz Dzień Pamięci Osób Transpłciowych, obchodzony był w 1999 roku z inicjatywy trzech transpłciowych działaczek – Gwendolynn Ann Smith, Nancy Nangeroni i Jahairy DeAlto. Upamiętnia on ofiary zabójstw na tle transfobicznym, a obchodzony jest zazwyczaj poprzez czuwanie, podczas którego wyczytywane są imiona i nazwiska zamordowanych osób transpłciowych w okresie od 20 listopada zeszłego roku, do 20 listopada roku bieżącego. Dzień ten szybko rozprzestrzenił się również poza same Stany Zjednoczone – dziś obchodzony jest również w Europie, m.in. w Polsce.

Dlaczego 20 listopada?

Data ta nawiązuje do dnia morderstwa Chanelle Pickett z pobudek transfobicznych, 

do którego doszło w amerykański miasteczku Watertown w stanie Massachusetts w 1995 roku. Nie było to jednak pierwsze tego typu zdarzenie. Lata 90. w których doszło do morderstwa Chanelle były także latami, w których znacząco wzrosła przemoc w stosunku do społeczności LGBTQ+ w stanie Massachusetts. Wspomnieć należy morderstwo Deborah Forte w 1994, Rity Hester w 1998, której śmierć stała się jednym z głównych motywów do powstania Dnia Pamięci Osób Transpłciowych i Monique Thomas – również w 1998 roku. Niewiele lat po śmierci Chanelle – bo w 2003 roku – w Nowym Jorku zamordowana została również jej siostra Gabrielle.

Upamiętnienie ofiar 

Po śmierci Deborah Forte, Rity Hester oraz Brandona Teena zaczęto organizować czuwania. 10 grudnia 1995 zorganizowano nabożeństwa poświęcone Chanelle Pickett, na których zjawiło się około 250 osób, wśród nich jedna z założycielek Dnia Pamięci – Nancy Nangeroni. 16 maja 1997 zakończyła się sprawa zabójcy Chanelle – Williama Palmera, który pomimo obciążających go dowodów oraz jednoznacznego stwierdzenia przez patologa 

śmierci ofiary z powodu uduszenia przez stronę drugą, został skazany za napaść i pobicie oraz pozbawiony wolności na 2 lata i w zawieszeniu na 5 lat. Tego też dnia Nancy zorganizowała pod budynkiem sądu, w którym wydano wyrok, protest przeciwko przemocy wobec osób transpłciowych.

Zmiany?

Czy od czasu pierwszego Dnia Pamięci Osób Transpłciowych można w ogóle rozmawiać o poprawie sytuacji? Według świeżego raportu NGO Transgender Europe – tylko między 1 październikiem 2022 a 30 września 2023 roku zamordowanych zostało 320 osób transpłciowych [2]. To niewiele mniej niż w ubiegłym roku. Oprócz tego niezliczona ilość cierpi z powodów przemocy werbalnej i psychicznej – tu można wymienić, chociażby tzw. deadnaming, czyli używanie „martwego” imienia osoby transpłciowej lub niebinarnej, problemów natury prawnej czy ekonomicznej w przypadku drogiej i skomplikowanej procedury, którą jest korekta płci. Osoby transpłciowe i inne osoby LGBTQ+ wciąż borykają się z uprzedzeniami, szykanowaniem i przemocą na ogromną skalę. Jak napisała w 2022 roku Samantha Riedel: „Jeśli w 1999 roku przemoc wobec osób transpłciowych była jak maszynka do mięsa, dziś jest jak ocean krwi” [3].

Stanowisko Czerwonych 

Jako socjaliści jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć czy chęć jej korekty. Jednym z celów naszego działania jest również wolność do autentyczności swojej tożsamości płciowej, niezależnej od społecznych, utrwalanych od setek lat konstruktów.

  „Tęczowy kapitalizm”, który zwłaszcza w ostatnim czasie jest wyjątkowo jaskrawo widoczny, pod powierzchownym obliczem wspierania osób transpłciowych oraz innych osób LGBTQ+, jest jednak jednym z głównych źródeł ciągłego ich prześladowania. Konieczność ciągłego reprodukowania siły roboczej dla działania kapitalistycznego modelu produkcji, zmusza ostatecznie do traktowania w warstwie kulturowo-społecznej tradycyjnego dla zachodnich społeczeństw binarnego podziału płci, ze względu m.in. na funkcje reprodukcyjne, jako preferowanego i ostatecznie pożądanego. Taki binarny podział wspiera bowiem utrzymywanie również konserwatywnego podejścia do tożsamości płciowej – związanej w takim poglądzie bezpośrednio z płcią biologiczną. Jest to ważne, bo tożsamość płciowa nie jest tylko pewną subiektywną ideą, ale bezpośrednio wpływa na materialne warunki życia, przypisując konkretne i poszeregowane relacje społeczne i podział pracy w ramach istniejącego systemu.

I tej sytuacji nie zmieni żadna ilość osób transpłciowych na stanowiskach kierowniczych czy menedżerskich. Pinkwashing, uprawiany namiętnie przez wszelkiej maści korporacje [4], pokazujące w ramach własnego PR i CSR jak bardzo inkluzywne są, nie zmienia w żaden sposób położenia osób transpłciowych z klasy pracującej. Takie działanie ma na celu jedynie upiększenie klasowego wyzysku, jaki wpisany jest w logikę kapitalizmu. 

Przywłaszczenie i zmiękczenie przez kapitalizm oddolnej walki prowadzonej przez osoby LGBTQ+, głównie za sprawą olbrzymiego zaplecza finansowego, sprawia, że sam ruch staje się niezdolny do działania i stworzenia realnej zmiany, zgadzając się na liberalne rozwiązania, nienaruszające w żaden sposób status quo.

Nie możemy mówić o wyzwoleniu osób transpłciowych i LGBTQ+, bez wyzwolenia ludzkości od kapitalizmu.

Źródła:

  1. About TDOR, https://web.archive.org/web/20110904030738/http://www.transgenderdor.org/?page_id=4
  2. Trans Murder Monitoring 2023 Global Update, https://tgeu.org/trans-murder-monitoring-2023/
  3. S. Riedel, Remembering Rita Hester, Who Changed What It Means to Remember Trans Lives, https://www.them.us/story/rita-hester-trans-remembrance-visibility-memorial
  4. The Highest-Paid Female CEO is a Transgender Founder (Who Built a Robot Version of Her Wife), https://www.inc.com/graham-winfrey/the-highest-paid-female-executive-in-the-us-is-a-transgender-ceo.html