Kategorie
Publicystyka

Komu zależy na handlu ludźmi?

Świadome działanie, którego skutkiem jest wytworzenie dóbr materialnych, które stanowić mogą wartość same w sobie lub być podstawą do innych procesów i tworów; zjawisko społeczne, w którym za określone na warunkach działanie wynagradza się wykonawcę dobrem wymiennym.

Kategorie
Feminizm Publicystyka

Realia przemysłu seksualnego

87% kobiet, które miały doświadczenie w branży seksualnej kończyły z zespołem stresu pourazowego. Kobiety z doświadczeniem prostytucji ulicznej, czterokrotnie częściej kończyły martwe. Badanie CATW, w którym uwzględniono 146 ofiar handlu ludźmi, ukazało, że aż 80% odpowiadających doświadczyło przemocy fizycznej ze strony sutenerów. Wywiad z 29 młodymi pracownicami, które zarabiały na ulicy, wykazał, że aż 78% z nich zgłosiło historię prób samobójczych.
Statystyki są rażące i mówią same za siebie.