Kategorie
Publicystyka

Stan wojenny – co właściwie się stało?

Mówiąc o stanie wojennym, najczęściej dyskusja skupia się na postaci Wojciecha Jaruzelskiego i jego ekipy wojskowej, Lecha Wałęsy i pozostałych liderów NSZZ „Solidarność”, Jana Pawła II oraz przywództwa Związku Radzieckiego. Pamiętając jednak, że historia nie jest kształtowana przez nadludzkie jednostki, a przez całe procesy społeczno-gospodarcze oraz tarcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi, przyjrzyjmy się stanowi wojennemu z perspektywy klasowej.

Kategorie
Publicystyka

Podsumowanie roku 2022

Koniec roku to czas podsumowań. Dla nas rok 2022 był przede wszystkim rokiem przemian i rozwoju, rokiem, w którym uzyskaliśmy swoją własną tożsamość polityczną. Zapraszamy Was więc na krótkie podsumowanie naszej działalności.

Kategorie
Publicystyka

Spoczywajcie w pokoju, Wolne Związki Zawodowe (1980-2022) 

31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski podpisali w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina jedne z czterech porozumień zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980.  

42 lata później postsolidarnościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadza zamach na najważniejsze punkty tych porozumień – akceptację działalności niezależnych wolnych związków zawodowych oraz zagwarantowanie pracownikom prawa do strajku. 

Kategorie
Publicystyka

“Solidarność” i mit 4 czerwca 1989

„4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” – oznajmiła nam Joanna Szczepkowska dnia 28 października tego samego roku w Dzienniku Telewizyjnym. Co właściwie zakończyło się, a co rozpoczęło w tamtym okresie?