Kategorie
Publicystyka

70. rocznica śmierci Aleksandry Kołłontaj

Jeśli popieracie postulaty takie jak:

  • Legalna i darmowa aborcja,
  • Prawna i ekonomiczna równość płci,
  • Wolność do decydowania o własnych relacjach romantycznych i seksualnych,
  • Legalne i łatwe rozwody,
  • Wspieranie przez państwo publicznych żłobków, pralni, kuchni itd.

… powinniście poznać Aleksandrę Kołłontaj!

Równo 70 lat temu zmarła Aleksandra Kołłontaj – socjalistka, feministka, marksistka i pierwsza na świecie kobieta piastująca urząd ministry oraz ambasadorki. Zapomniana przez polską historię ze względu na czas i miejsce, w którym działała, naszym zdaniem zasługuje na szacunek. Dziś z okazji rocznicy jej śmierci chcielibyśmy przybliżyć wam jej historię.

Aleksandra Michajłowna Kołłontaj urodziła się w Moskwie w 1872 roku. Wraz z rozwojem kapitalizmu w Rosji zaczęła dostrzegać jego negatywny wpływ na życie Rosjan. Z tego powodu zaangażowała się politycznie w walkę o socjalizm. Jako kobieta podkreślała znaczenie feminizmu dla ruchu socjalistycznego na całym świecie. Działając w SPRR a następnie WKP(b) zawsze sprzeciwiała się niedemokratycznym odchyłom w partii. Zaangażowała się między innymi w Opozycję Robotniczą – ugrupowanie mające na celu zwiększenie demokracji we wczesnym Związku Radzieckim i oddanie większej władzy związkom zawodowym.

Aleksandra jest jednak przede wszystkim jedną z najważniejszych postaci w historii ruchu feminizmu socjalnego. Jako jedna z pierwszych krytykowała feminizm liberalny i podkreślała klasowe znaczenie feminizmu. Uważała, że pracujące kobiety mogą wyzwolić się jedynie poprzez walkę o socjalizm, współpracując z pracującymi mężczyznami. Równocześnie wiedziała, że samo obalenie kapitalizmu nie jest wystarczające.

Jako ministra Opieki Społecznej udało jej się wprowadzić szereg reform takich jak (pierwsza na świecie!) legalna i darmowa aborcja, oddzielenie ślubów od kościoła, legalna i łatwo dostępna antykoncepcja, łatwiejsze rozwody, prawna równość kobiet oraz wspieranie przez państwo publicznych żłobków, pralni, kuchni itd. Reformy te dały kobietom możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej i uniezależnienia się od mężczyzn. Swoje poglądy opisywała w wielu artykułach i tekstach.

Wspólnie z innymi towarzyszkami udało jej się założyć Żenotdieł – tzw. “Ministerstwo Kobiet”. Organizacja ta miała na celu poprawę sytuacji kobiet w ZSRR poprzez edukację o prawach pracowniczych oraz pomoc materialną.

Kolejnym ważnym osiągnięciem Kołłontaj jest rozwijanie teorii “wolnej miłości”. Aleksandra rozumiała przez to walkę o wolność do kochania. Uważała, że każdy dojrzały człowiek ma prawo konsensualnie wybierać z kim chce współżyć i kogo kochać. W tym celu analizowała wpływ systemów polityczno-ekonomicznych na relacje damsko-męskie.

Jak można zauważyć, wiele z pomysłów Aleksandry do dzisiaj pozostaje aktualnymi. Wpłynęła ona na ruch feministyczny na całym świecie, jako pierwsza łącząc marksizm z feminizmem. Jej zasługi na rzecz kobiet i ruchu socjalistycznego na całym globie nigdy nie zostaną zapomniane!

„Tylko w rewolucyjnej walce przeciwko kapitalistom każdego kraju i tylko w jedności z pracującymi kobietami i mężczyznami całego świata, osiągniemy nową i jaśniejszą przyszłość – socjalistyczne braterstwo robotników.”

– Aleksandra Kołłontaj

Dodaj komentarz