Kategorie
Publicystyka

Dyskryminacja w Kaufland

Przeprowadzona z inicjatywy Wolny Związek Zawodowy “Jedność Pracownicza” kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potwierdza, że w Kauflandzie dochodzi do dyskryminacji kobiet powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Tym samym linia obrony spółki, jakoby ta działała zgodnie z prawem, stała się niewiarygodna, a związkowcy otrzymali do swojej dyspozycji kolejny silny argument.

Obok uruchomienia procedury sporu zbiorowego, a także rozbicia miasteczka pracowniczego pod główną siedzibą Kauflandu, zainicjowanie kontroli to kolejne sprawne działanie Jedności Pracowniczej.

Dla wszystkich osób pracujących jest to natomiast dowód tego, że organizowanie się w związkach zawodowych ma sens. Zjednoczeni pracownicy to sposób na skuteczną walkę o swoje prawa.

Opinia PIP-u cieszy i daje nadzieję na poprawienie warunków pracy w Kauflandzie. Pracownikom i pracownicom życzymy dalszych sukcesów w walce o swoje prawa!

Dodaj komentarz