Kategorie
Ogłoszenia

Koniec współpracy z PPS

17 lutego 2022 roku, decyzją większości osób członkowskich Czerwonej Młodzieży – Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Socjalistycznej, zdecydowano o rozwiązaniu organizacji ze skutkiem natychmiastowym oraz o powołaniu nieformalnej grupy, zrzeszającej dotychczasowych członków OM PPS, pod nazwą „Czerwona Młodzież”, do czasu zawiązania formalnych struktur.

Decyzja ta została podjęta w sposób demokratyczny przez uprawnionych do tego członków i członkinie OM PPS. Jednocześnie, dotychczasowy Zarząd i struktury regionalne naszej organizacji stają się częścią nowego podmiotu o nazwie „Czerwona Młodzież”.

Decyzja ta jest wynikiem trwających od jakiegoś czasu sporów między zdecydowaną większością szeregowych członków OM PPS, w tym PPS, a Senatorem Wojciechem Koniecznym, Przewodniczącym Rady Naczelnej PPS oraz popierającymi go członkami władz naczelnych partii.

Przez ostatnie miesiące byliśmy traktowani podrzędnie, spotykaliśmy się z brakiem szacunku i podważaniem naszej istotności wewnątrz organizacji. Tej organizacji, którą budowaliśmy przez ostatnie 2,5 roku. Polska Partia Socjalistyczna i Czerwona Młodzież zwyczajnie nie są światopoglądowo kompatybilne.

My, Czerwona Młodzież, możemy obiecać, że nigdy nie dopuścimy do pogrzebania socjalistycznych ideałów na rzecz partykularyzmu interesu jednostek. Będziemy nadal aktywnie oraz bezpośrednio działać na rzecz osób wykluczonych społecznie przez system kapitalistyczny.

Nasza piątkowa konferencja w Warszawie, symbolicznie odbywająca się pod biurem senatorskim Wojciech Koniecznego, dotyczyła nie tylko oficjalnego wygłoszenia naszego stanowiska odnośnie zerwania stosunków z władzami PPS.

Była to też przede wszystkim okazja do wyrażenia naszego głębokiego sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Władze Rosji wypowiedziały wojnę całemu państwu ukraińskiemu. Pamiętajmy jednak o tym, że w czasie konfliktów zbrojnych to zawsze ludność cywilna ponosi największe koszty wojny, będącej zabawą elit państwa atakującego.

Podkreślić należy jasno, to Rosja jest tutaj agresorem, a Ukraina ofiarą. „Czerwona Młodzież” oferuje pełne wsparcie narodowi ukraińskiemu i jego klasie pracującej, która znajduje obecnie wsparcie na terytorium państwa polskiego. Nasi wschodni sąsiedzi mają prawo do niepodległości, suwerenności i demokracji. Rosyjski atak to wyraz obrzydliwego plugawego oligarchicznego imperializmu, w którym – jak w każdym konflikcie – najbardziej ucierpią najsłabsi i bezbronni.

Jako Czerwona Młodzież deklarujemy, iż w najbliższych tygodniach będziemy starać się o pomoc, dla tych, którzy teraz potrzebują jej najbardziej. Deklarujemy, iż w ciągu najbliższych tygodnie priorytetem będą dla nas inicjatywy mające na celu pomoc przebywającym na terenie naszego kraju Ukraińcom i Ukrainkom. Na wojnie zyskują zawsze tylko elity – zwykli mieszkańcy Ukrainy czy Rosji na tym tylko stracą. Wrogiem są rosyjscy oligarchowie i Putin, nie Rosjanie. Niech żyje niepodległa, wolna i solidarna społecznie Ukraina!

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz