Kategorie
Ogłoszenia

Stop dyskryminacji Ślązaków w Spisie Powszechnym

Zapraszamy do podpisania petycji!

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego, nie podano liczby osób określających swoją tożsamość narodową jako śląską. Zamiast tego, znajduje się tam zapis o rzekomej narodowości ,,nieokreślonej” i „niepolskiej”.

W województwie śląskim od wieków obecna jest duża grupa osób, określająca swoje pochodzenie etniczne jako ,,śląskie”.

Ślązacy posiadają swoją własną tożsamość narodową, język i kulturę. Po I wojnie światowej próbowano spolonizować Ślązaków poprzez wprowadzenie polskiego jako języka urzędowego na Śląsku i wprowadzenie polskich nazwisk dla mieszkańców.

Ślązacy są obywatelami Polski, ale nie czyni ich to automatycznie etnicznymi Polakami.

Podobnie jak społeczność Ślązaków, jesteśmy przeciwni zepchnięciu Ślązaków na ich rodzimej ziemi do grupy osób o ,,niejasnym” pochodzeniu.

Link do petycji: https://naszademokracja.pl/p/slaskspisczerwoni

Dodaj komentarz