Kategorie
Wydarzenia

Pikieta “Przeciwko wszystkim imperializmom!”

Zapraszamy na pikietę „Przeciwko wszystkim imperializmom!”

20 marca o godzinie 17:30, zaprotestujemy przeciwko wszystkim imperializmom i wszystkim imperialistycznym wojnom! Rozpoczniemy pod Ambasadą Amerykańską, a następnie przeniesiemy się pod Ambasadę Rosji.

Dlaczego w najbliższy poniedziałek? Mija wtedy 20 rocznica haniebnej amerykańskiej inwazji na Irak, w której ochoczo pomogło państwo polskie. Inwazja była przeprowadzona pod fałszywym pretekstem posiadania przez Irak broni masowego rażenia. W rzeczywistości, inwazja była elementem imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych – miała na celu przejęcie kontroli nad irackimi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego, utrzymanie monopolu dolara amerykańskiego oraz zwiększenie dochodów amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. W wyniku inwazji, między marcem 2003 i czerwcem 2006 roku, życie straciło co najmniej 655 tys. Irakijczyków. Krew ofiar ma na rękach również państwo polskie, które licząc na możliwość eksportu kapitału, wsparło amerykańską inwazję – ostatecznie pełniąc jedynie rolę lokaja amerykańskiego imperializmu.

Dziś trwa konflikt mocarstw imperialistycznych o ponowny podział świata, za który najwyższą cenę płacą ludzie i środowisko naturalne – konflikt niemożliwy do usprawiedliwienia przez żadną stronę.

Ponad rok temu, imperializm rosyjski rozpoczął agresję na Ukrainę. Po nieudanej próbie błyskawicznego zajęcia Ukrainy, rosyjscy imperialiści skoncentrowali się na południowo-wschodniej części kraju, szczególnie bogatej w surowce, a także zawierającej liczne zakłady produkcyjne.

Z drugiej strony imperialistyczny sojusz wojskowy NATO dąży do rozszerzenia swoich stref wpływów. NATO wykorzystuje Ukrainę do osiągnięcia tego celu, coraz silniej ją dozbrajając i coraz bardziej bezpośrednio angażując się w wojnę. Zwiększone dostawy broni ofensywnej nie zakończyły wojny. Wręcz przeciwnie – eskalują ją, przesuwając świat na skraj III Wojny Światowej.

W wielu krajach – w tym Polsce – rozpoczął się wyścig zbrojeń. W wielu krajach postępuje militaryzacja społeczeństwa, wzmagana jest propaganda wojenna, która ma na celu przygotować społeczeństwo na wojnę. Narasta wrogość militarna, gospodarcza i polityczna między państwami. To szerokie masy społeczne – a nie politycy – zostaną wbrew swojej woli wysłane na front, i to one będą zmuszone zapłacić najwyższą cenę za wojnę.

Nie chcemy by spadały na nas bomby! Nie chcemy znaleźć się na linii frontu, gdzie strzelać będziemy do podobnych nam nieszczęśników po przeciwnej stronie konfliktu! Nie chcemy płacić za imperialistyczną wojnę!

Dlatego właśnie musimy stanąć razem – przeciwko wszystkim imperializmom!

Dodaj komentarz