Kategorie
Publicystyka

105. rocznica Rewolucji Październikowej

Dzisiaj obchodzimy 105. rocznicę rewolucji październikowej – pierwszej udanej socjalistycznej rewolucji, która obaliła kapitalistyczny rząd rosyjski, zakończyła prowadzoną przezeń imperialistyczną wojnę i stworzyła państwo robotnicze.

Pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazły się siły rewolucyjne, rządy bolszewików poskutkowały znacznym polepszeniem sytuacji życiowej milionów mieszkańców i przyniosły ogromny postęp w kwestii praw robotników, kobiet oraz mniejszości – wzrosła rola związków zawodowych, wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, carskie represje wobec mniejszości narodowych i religijnych ustały oraz zdekryminalizowano jednopłciowe relacje.

Konstytucyjnie zagwarantowana została równość kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia, a w 1920r. w RFSRR zalegalizowano aborcję na żądanie – był to pierwszy rząd na świecie, który zdecydował się na taki ruch. W ciągu kilku dekad biedne, zacofane technologicznie agrarne państwo zostało przekształcone pod rządami socjalistów w przemysłową i naukową potęgę, gwarantującą swoim mieszkańcom powszechny dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, pracy i mieszkań.

Nie możemy też jednak zapominać o wielu błędach bolszewików, które ostatecznie przypieczętowały koniec systemu socjalistycznego za wschodnią granicą – niewystarczająco daleko idąca demokratyzacja zarówno w partii jak i poza nią poskutkowała przejęciem władzy przez stronnictwa, które bez większego oporu mogły stopniowo odbierać osiągnięcia rewolucji i ostatecznie doprowadzić do restauracji kapitalizmu.

Narzędzia stworzone do obrony nowopowstałego państwa robotniczego zostały wykorzystane by prześladować rewolucjonistów, a miejsce wolnej, marksistowskiej dyskusji zajęły podporządkowane politycznemu oportunizmowi i rosnącej korupcji przepychanki dogmatystów.

Pomimo tego, że ZSRR upadło w 1991. roku wraz z powrotem na światową arenę kapitalistycznego, imperialistycznego państwa rosyjskiego, nie możemy zapominać o dziedzictwie tego eksperymentu socjalistycznego.
To właśnie szczera analiza – głęboka refleksja nad błędami, jak i wyciągnięcie wniosków z osiągnięć – pozwoli nam uzyskać narzędzia do walki o lepsze, wolne od wyzysku społeczeństwo.

Czerwoni

Autor: Czerwoni

Czerwoni zrzeszają socjalistów i socjalistki oraz promują socjalizm, feminizm, patriotyzm, antykapitalizm i antyfaszyzm.

Dodaj komentarz